Mægtige Middelalder

Torben Kjersgaard Nielsen - Anders Sunesen, pave Innocent, ægteskab og trælletæsk

February 08, 2022 Season 1 Episode 16
Mægtige Middelalder
Torben Kjersgaard Nielsen - Anders Sunesen, pave Innocent, ægteskab og trælletæsk
Show Notes

Denne gang handler det om ærkebiskop Anders Sunesen (ca. 1167-1228), den mægtige Absalons nevø og efterfølger i ærkestiftet Lund. Torben Kjersgaard Nielsen , lektor på  Aalborg Universitet, taler i denne episode om hvad brevene fra en dansk delegation til  Rom i januar 1206 kan  fortælle os både om Anders Sunesens forhold til den nok mest magtfulde pave i middelalderen, pave Innocent III (pave 1198-1216),  og om hverdagsproblemer i højmiddelalderens Danmark. Så lyt med, når vi snakker om en kvinde, der forsøger at et undgå ægteskab med en spedalsk og om trælle (eller tjenere), der tæsker en gejstlig for at få en tur til Rom.

https://www.facebook.com/MaegtigeMiddelalder
https://www.instagram.com/maegtige_middelalder
maegtigemiddelalder@gmail.com

Litteratur:

Danmarks Riges Breve 1. række, 4 bind, nr. 107-114.

Anders Sunesen. Hexaëmeron. Oversat ved H. D. Schepelern, Gad, 1985.

Torben Kjersgaard Nielsen, "Archbishop Anders Sunesen and Pope Innocent III: Papal Privileges and Episcopal Virtues" in Archbishop Absalon of Lund and His World. Friis-Jensen, Karsten : Skovgaard-Petersen, Inge (reds.), Roskilde, 2000. 113-32.

Torben Kjersgaard Nielsen, "Henry of  Livonia on Woods and Wilderness" in Crusading and Chronicle Writing in the Medieval Baltic Frontier: A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia. Tamm, M., Kaljundi, L. & Jensen, C. S. (red.). Aldershot, 2011. s. 157-178.

Torben Kjersgaard Nielsen, 100  Danmarkshistorier  - Dannebrog 1219 , Aarhus, 2019.