Mægtige Middelalder

Frederik Lynge Vognsen - True crime i 1400-tallets Horsens

December 06, 2021 Season 1 Episode 14
Mægtige Middelalder
Frederik Lynge Vognsen - True crime i 1400-tallets Horsens
Show Notes

 I foråret 1492 ledte en række forvirrede begivenheder til at Nis Hollensen og borgerne i Horsens lynchede deres medborger Jep Sture. Men hvorfor? I denne episode diskuterer Frederik Lynge Vognsen, Ph.d. fra Aarhus Universitet flvognsen@gmail.com, og  jeg tyveri, selvtægt og lov i senmiddelalderens Danmark. Så tune ind og hør en af Danmarkshistoriens måske første true crime historier. 

Da historien er kompliceret har vi suppleret med en tidslinje, så lytteren nemmere kan følge med i begivenhederne.

Tidslinje 1492:

27. marts 1492  Nis Hollensen anklager Jep Sture for et tyveri. Et synstog undersøger sagen og finder tyvekosterne under i Jep Stures hus ”under hans lås”.

28. marts 1492 Jep Ulf eller Søren Skriver får 6 vidner til at bekræfte i et åbent brev, at de vil søge forlig med Nis Hollensen for at udsætte hængningen af Jep Sture.

3. april 1492 Nis Hollensen og venner henretter Jep Sture for tyveriet. Jep Ulf forsøger at beskytte Jep Sture. Tingsvidnet er dateret til d. 4. april, hvor Jep Ulf præsenterer sagen på Lowersyssel sysselting, antageligvis efter at være flygtet fra Horsens.

11. april 1492 Tingsvidne på, at Søren skriver havde grebet og slået Jep Sture i hans eget hus og at Jep Sture derfor behøvede at blive beskyttet af Jep Ulf.

2. maj 1492 24 dannemænd vidner på vegne af Jep Ulf, at de øvrige tingsvidner i sagen er sandfærdige, men tilføjer, at Nis Hollensen vedholdende havde insisteret på, at Jep Sture skulle henrettes (underforstået: Fordi det ikke var sket, var der begået uret imod Hollensen).

https://www.facebook.com/MaegtigeMiddelalder
https://www.instagram.com/maegtige_middelalder
maegtigemiddelalder@gmail.com

Kilder:

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis., 2. rk., udg. William Christinsen., bd. 4, København, 1928-39., nr. 7094, 7097, 7107, 7109,7124

Kildesamlingen er uploadet til Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk/909080.pdf 

De øvrige bind i kildesamlingen: https://www.ronlev.dk/breve-fra-middelalderen/4738-fortegnelse-over-danmarks-breve-fra-middelalderen-med-udtog-af-de-hidtil-utrykte-2-raekke-af-william-christensen-1928-39.html 


Litteratur:

Vognsen, Frederik Lynge, 2019, ”Tyveri og ran i dansk senmiddelalder. Borttagelsesforbrydelsernes retspraktiske brug og socioøkonomiske begrundelse, 1400-1513”, i: Temp – tidsskrift for historie, nr. 19, s. 27-51.”

Vogt, Helle, 2013, “The Power to Judge: Jurisdiction in Property Conflicts in Thirteenth-Century Denmark”, i: Kim Esmark, Lars Hermanson, Hans Jacob Orning og Helle Vogt (red.), Disputing Strategies in Medieval Scandinavia, Leiden, s. 161-180.

Lerdam, Henrik, 2001, Kongen og tinget. Det senmiddelalderlige retsvæsen 1340-1448. København.

Netterstrøm, Jeppe Büchert, 2003, At forsvare til rette. Værnsforholde