Mægtige Middelalder

Margrete den Første - film, fiktion og fakta

October 14, 2021 Season 1 Episode 11
Mægtige Middelalder
Margrete den Første - film, fiktion og fakta
Show Notes

Filmen om Margrete den Første er en stor succes i de danske biografer. Faktisk er den så vellykket som historisk film, at nogle biografgængere har haft svært ved at skelne fiktion fra fakta. I selskab med Markus Hedemann, ledende redaktør på  Diplomatarium Danicum, vil jeg derfor som et supplement til filmen, der jo er kunst og ikke dokumentar, give historikernes bud på, hvad der er kildebelæg for i filmen, og hvor vi som historikere ser en anden historie. Så lyt med og hør os diskutere den sande, falske Oluf.

Flere af kilderne til sagen i findes i oversættelse på Diplomatarium Danicum:  https://dsl.dk/newsitems/margrethe-den-forste-og-sagen-om-den-falske-oluf

Litteratur:
Anders Bøgh, Sejren i kvindens hånd, Aarhus Universitetsforlag 2003.

Kristian Erslev,  Danmarks historie under Dronning Margrethe og Erik af Pommern, Nielsen og Lydiche 1882, genoptrykt 1971.

Vivian Etting, Margrete 1. En regent og hendes samtid (revideret udgave), Gyldendal 2021.

Chris Given-Wilson, Henry IV, Yale 2016.