Mægtige Middelalder

Emil Lauge Christensen - Roskilde, nonner og middelalderens religiøsitet

November 08, 2021 Season 1 Episode 13
Mægtige Middelalder
Emil Lauge Christensen - Roskilde, nonner og middelalderens religiøsitet
Show Notes

Jeg har i denne episode besøg af Emil Lauge Christensen, ekstern lektor på RUC. Emil og jeg udforsker i denne episode den gådefulde historie om, hvordan grevinde Ingerd af Regenstein blev clarissernonne i Roskilde i 1247 – og så alligevel ikke. For at forstå hvordan det kan lade sig gøre, må vi på en tur både gennem den middelalderlige religiøsitet og middelaldermenneskets forhold til profit og det åndeligt. Og så diskuterer vi om franciskanere og klarisser er middelalderens udgave af klimafanatikere.

 

Litteratur:

Diplomatarium Danicum/ Danmarks Riges Breve Rk. 2:1, nr. 208.

 Hermansen, Gustav, red. Danmarks Riges Breve 1250-1265. 2. række: 1. bind. København: Ejnar Munksgaards Forlag, 1938.

Jexlev, Thelma. “Et nonneklosters godshistorie gennem 300 år”. Historisk årbog fra Roskilde amt, 1994, 13–32.

Kornerup, Jakob. “Ingerd, Grevinde af Regenstein, stifterinde af St. Klaras Kloster i Roskilde”. Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt (med gamle Roskilde Amt) 1912 (1912): 49–59.

Lauge Christensen, Emil. “Grundlæggelsen af Skt. Clara kloster i Roskilde”. Romu 2011 – Årsskrift fra Roskilde Museum, 2012, 71–95.

Thomas, Hill. “Middelalderlige nonneklostre mellem religiøse idealer og verdslige krav”. Kirkehistoriske samlinger, 1995, 7–30.