Mægtige Middelalder

Thomas Heebøll-Holm - Vikinger, Kristi Kapere og Roskilde

May 31, 2021 Thomas Heebøl-Holm Season 1 Episode 5
Mægtige Middelalder
Thomas Heebøll-Holm - Vikinger, Kristi Kapere og Roskilde
Show Notes

I dagens episode flyver jeg solo og præsenterer noget af min egen forskning. Jeg taler om piratsjakket Vedemans Lag, der opstod i Roskilde i 1150erne.  Vedemans lag er noget gådefuldt for det findes kun beskrevet i Saxo Grammaticus' Gesta Danorum. Ikke desto mindre vil jeg i dagens  episode slå et slag for at dette piratlaug fra Roskilde er en slags missing link mellem vikingerne og senmiddelalderens købmandspirater. Så lyt med, når jeg fortæller om  vikinger, pirater,  korstog og slaveri, og find ud af, hvorfor Saxo syntes at pirater var nogle helte.

Henvisninger:
- Saxo Grammaticus, Gesta Danorum - Danmarkshistorien, Peter Zeeberg og Karsten Friis-Jensen (red.) (København: DSL & Gad, 2005). Bind 2, bog 14, kapitel 6.
- Thomas Heebøll-Holm, ”Between Pagan Pirates and Glorious Sea-Warriors: The Portrayal of the Viking Pirate in Danish Twelfth-Century Latin Historiography”, Viking and Medieval Scandinavia (2013: 8), 141-170.
- Thomas Heebøll-Holm, “Piracy and Slavery – the Demise of a Viking Practice in High Medieval Denmark”, Scandinavian Journal of History, indtil videre udgivet online 4 June 2020. Udkommer fysisk senere på året.
- Michael H. Gelting, "Den gamle rets strenghed. Skibbrudne og hærtagne omkring Nordsø og Østersø i højmiddelalderen", i  Mikkel Leth Jespersen og Mikkel Helle (red.), Land og by  på tværs  1000-1800. Festskrift til Bjørn Poulsen (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag,  2020, 35-64.
- Janus Møller-Jensen, "Danmark og den hellige krig. En undersøgelse af korstogsbevægelsens indflydelse på Danmark ca. 1070-1169", Historisk Tidsskrift (2000: 100), 285-328.
- Kurt Villads Jensen, "Bellum Iustum i 1200-tallets vesteuropæiske tænkning og kirkens fred", Historisk Tidsskrift (1993: 93), 29-46.