Mægtige Middelalder

Kurt Villads Jensen - Hvad skriftefædre fortalte 1300-tallets nordiske konger

May 10, 2021 Thomas Heebøl-Holm Season 1 Episode 4
Mægtige Middelalder
Kurt Villads Jensen - Hvad skriftefædre fortalte 1300-tallets nordiske konger
Show Notes

Dagens gæst er Kurt Villads Jensen, professor i historie på Stockholms Universitet. I episoden taler Kurt om, hvorledes manuskriptet C 614 på Universitetsbiblioteket i Uppsala, giver en enestående indsigt i, hvad de nordiske konger i midten af 1300-tallet talte om med deres skriftefædre. Manuskriptet indeholder ganske vist ikke umiddelbart nogle særegne tekster om Danmark, da det er en politisk traktat skrevet af franciskanermunken John af Wales. Manuskriptet har imidlertid tilhørt den danske gejstlige Gotskalk af Falkendahl, og med denne oplysning tager Kurt Villads Jensen os på en rejse ind i 1300-tallets statslære, og om hvad Valdemar Atterdag og Kong Magnus Eriksson af Sverige mon har fået ud af at diskutere tekstens budskaber med deres skriftefædre.

Henvisninger:

John af Wales Breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosophum manuskriptet C 614 kan konsulteres på Uppsala Universitetsbibliotek 

En online udgave  af teksten findes i et 1481 tryk fra Ulm, i Kölns universitetsbibliotek: http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/ref/collection/inkunabeln/id/99575/rec/1

En translittereret og søgbar udgave trykt i Augsburg i 1475:  https://manipulus-project.wlu.ca/page12.html

Litteratur om John af Wales:

Jenny Swanson. John of Wales: A Study of the Works and Ideas of a Thirteenth-Century Friar. Cambridge, 1989.

Albrecht Diem, ‘A Classicising Friar at Work: John of Wales’ Breviloquium de virtutibus’, in: Alasdair A. MacDonald, Zweder von Martels, and Jan Veenstra (eds.), Christian Humanism: Essays in Honor of Arjo Vanderjagt, Leiden, 2009, pp. 75-102. 

Pamela Kalning, ‘Virtues and Exempla in John of Wales and Jacubus de Cessolis’, in István Bejczy and Cary Nederman (eds.), Princely Virtues in the Middle Ages: 1200-1500, Turnhout, 2007, pp 139-176.