Mægtige Middelalder

Helle Vogt - Skåne år 1200: Lov og ret

April 12, 2021 Thomas Heebøl-Holm Season 1 Episode 2
Mægtige Middelalder
Helle Vogt - Skåne år 1200: Lov og ret
Show Notes

I denne episode taler jeg med Helle Vogt, professor i retshistorie på Københavns Universitet. om Knud d. 6's manddrabsforordning fra 1200. Den er en af de ældste stykker dansk lovgivning vi kender. Selvom den kun fylder ca. 3 sider i moderne udgivelser, så er denne kompakte tekst sprængfyldt med oplysninger, der giver os et indblik i et lovsystem som ligger meget langt fra det vi kender idag. Alligevel viser Helle hvorledes problematikkerne er genkendelige og hvorledes de giver os et indblik i livet på landet i Danmark år 1200. I afsnittet kommer  vi vidt omkring. Vi taler om lov og ret, forskellen på mord og drab, og så kommer vi ind på hvilken rolle slægtskab betød i middelalderens jura.

Henvisninger:

Manddrabsforordningen er trykt i Diplomatarium Danicum, 1. Række, Bind 4.  nr. 24.

En danske oversættelse kan læses i Danmarks Riges Breve, 1. Række, Bind nr. 24.

Helle Vogt og  Morten Kjær, En dansk retshistorie. Fra middelalder til grundlov (København: Ex Tuto, 2020)

Helle Vogt, Jyske Lov - 1241 (Aarhus Universitetsforlag: Aarhus, 2019)