Mægtige Middelalder

Lars Boje Mortensen - Hvornår færdiggjorde Saxo Grammaticus Gesta Danorum?

March 15, 2021 Thomas Heebøl-Holm Season 1 Episode 1
Mægtige Middelalder
Lars Boje Mortensen - Hvornår færdiggjorde Saxo Grammaticus Gesta Danorum?
Show Notes

I århundreder har historikerne diskuteret, hvornår Saxo Grammaticus færdiggjorde sit monumentale værk Gesta Danorum. I denne episode kaster professor Lars Boje Mortensen (SDU) nyt lys på dette gamle spørgsmål. I samtalen kommer vi især ind på konteksten for færdiggørelsen af Gesta Danorum, og her spiller Valdemar 2. Sejr, Ærkebiskop Anders Sunesen, Valdemar den Unge og situationen i Skåne centrale roller. Lyt med og find ud af, hvorfor Lars mener værket blev færdiggjort i 1208, og hør om, hvorledes Saxo måtte manøvrere i en mere problematisk forhistorie for Valdemarernes regime end den, vi normalt forestiller os, når vi taler om Valdemarernes storhedstid.

Links og henvisninger:

Lars Boje Mortensen, Saxo - 1208 (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018)

Karsten Friis Jensen & Peter Zeeberg (reds. & overs.), Saxos Danmarkshistorie - Saxo Grammaticus . 2. udg (København: Gads Forlag, 2015).

Valdemarårbogen kan findes på side 75-79 i Erik Kroman (red.), Danmarks middelalderlige annaler (København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk historie, 1980).
Den er oversat i A.D. Jørgensen : Valdemar Sejr. Udvalgt Samling af samtidige Kildeskrifter og Oldbreve i dansk Oversættelse (København: 1879).

Centre for Medieval Literature  (CML) https://cml.sdu.dk

Interfaces. A Journal of Medieval European Literatures https://riviste.unimi.it/interfaces/issue/view/1627