Mægtige Middelalder

Line Bonde - Hvad er romansk stil (og er det god stil)?

April 04, 2022 Season 1 Episode 19
Mægtige Middelalder
Line Bonde - Hvad er romansk stil (og er det god stil)?
Show Notes

I 1100-tallet blev rigtig mange  af Danmarks kirker grundlagt. Og de blev bygget i romansk stil. Men hvad  betyder romansk stil egentlig? Og er det overhovedet et særligt nyttigt begreb for den arkitektoniske stil i Danmark? Det har Line Bonde, bygningsinspektør på Danmarks Kirker på Nationalmuseet, netop færdiggjort et ph.d.-projekt om. I denne episode taler vi derfor om romansk stil, og om hvordan Lines afhandlings udfordrer vores forståelse af det romanske  i de danske kirker.  Så lyt med, og bliv klogere på dette gamle begrebs historie.

https://www.facebook.com/MaegtigeMiddelalder
https://www.instagram.com/maegtige_middelalder
maegtigemiddelalder@gmail.com

Line Bondes afhandling bærer titlen: Challenging the Romanesque: Reconsidering Approaches to the Rural Parish Church of Twelfth-Century Denmark
Den kan hentes her: https://we.tl/t-KzuyzFqg8u (bemærk gratis version af wetransfer, så linket udløber)

Litteratur:

N.L. Høyen, Niels Laurits Høyens Skifter, bd. II (Kbh., 1871-1874)

Fritz Uldall, ”Om de danske Landsbykirker og deres Istandsættelse", Kirkehistoriske Samlinger, 2. rk. 4 bd. (1867)

J.B. Løffler, Udsigt over Danmarks Kirkebygninger fra den tidligere Middelalder (Kbh., 1883)

Kristian Erslev, Historisk Teknik: den historiske Undersøgelse fremstillet i sine Grundlinier (Kbh., 1911)

Erik Arup, Danmarks historie, 3 bd. (Kbh,. 1925-1955)

Mouritz Mackeprang, Vore Landsbykirker. En Oversigt, 2. udg. (Kbh., 1944)

Danmarks kirker http://danmarkskirker.natmus.dk/

Olaf Olsen, "Rumindretningen i romanske landsbykirker”, Kirkehistoriske Samlinger, 7. rk. (Kbh., 1967)

 Dorte Gert Simonsen, ”Kildekritik, traditionsforvaltning og begrænsning. Et svar til Sebastian Olden-Jørgensen”, Historisk Tidsskrift 101: 2 (2013)

Otto Norn, At se det usynlige. Mysteriekult og ridderidealer (Kbh., 1982)

Martin Wangsgaard Jürgensen, Ritual and Art Across the Danish Reformantion: Changing Interiors of Village Churches, 1450-1600